امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره سالن مناسب پرورش كرم، قارچ و گلخانه
اجاره سالن مناسب پرورش كرم، قارچ و گلخانه
شناسه ملک :
PME-00379

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
اجاره كارگاه بزرگراه آزادگان روبروي يافت آباد
اجاره كارگاه بزرگراه آزادگان روبروي يافت آباد
شناسه ملک :
PME-00376

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي پرند،اجاره سوله
شهرك صنعتي پرند،اجاره سوله
شناسه ملک :
PME-00371

اجاره بها :
تومان 3,000,000 / ماه

متراژ سوله :
650 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار، آزادگان اول اتوبان ساوه
اجاره انبار، آزادگان اول اتوبان ساوه
شناسه ملک :
PME-00370

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره كارگاه آزادگان
اجاره كارگاه آزادگان
شناسه ملک :
PME-00369

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,200,000 / ماه

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
230 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
كارگاه شادآباد تهران بتن
كارگاه شادآباد تهران بتن
شناسه ملک :
PME-00367

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,500,000 / ماه

متراژ سوله :
90 متر مربع

متراژ زمین :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
آزادگان مناسب (MDF) از 50 الي 400 متر
آزادگان مناسب (MDF) از 50 الي 400 متر
شناسه ملک :
PME-00363

مبلغ ودیعه :
تومان 3,000,000

اجاره بها :
تومان 500,000 / ماه

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
اجاره، اسكلت فلزي شمس آباد
اجاره، اسكلت فلزي شمس آباد
شناسه ملک :
PME-00361

مبلغ ودیعه :
تومان 50,000,000

اجاره بها :
تومان 9,000,000 / ماه

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
3,100 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار، توليد سبك شادآباد
اجاره انبار، توليد سبك شادآباد
شناسه ملک :
PME-00358

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره انبار، انبارهاي عمومي جاده مخصوص كرج
اجاره انبار، انبارهاي عمومي جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PME-00344

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

آزادگان
آزادگان
شناسه ملک :
PME-00342

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 1,300,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
آزادگان
آزادگان
شناسه ملک :
PME-00341

مبلغ ودیعه :
تومان 10,000,000

اجاره بها :
تومان 2,000,000 / ماه

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن