امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار سوله دراحمدآباد مستوفی 1100 متر
اجاره انبار سوله دراحمدآباد مستوفی 1100 متر
شناسه ملک :
PME-03900

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه نجاری شهرزیبا 200 متر
اجاره کارگاه نجاری شهرزیبا 200 متر
شناسه ملک :
PMF-03898

مبلغ ودیعه :
تومان 60,000,000

اجاره بها :
تومان 6,500,000 / ماه

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار در جاده قدیم کرج 1000متر
اجاره انبار در جاده قدیم کرج 1000متر
شناسه ملک :
PMF-03889

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار در جاده مخصوص کرج 1100متر
اجاره انبار در جاده مخصوص کرج 1100متر
شناسه ملک :
PMF-03888

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
رهن و اجاره انبار بهداشتی در جاده قدیم کرج
رهن و اجاره انبار بهداشتی در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03878

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
190 متر مربع

متراژ زمین :
220 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره سوله درجاده مخصوص کرج 550 متر
اجاره سوله درجاده مخصوص کرج 550 متر
شناسه ملک :
PMF-03874

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
550 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارخانه مواد شوینده شهرک صنعتی مامونیه
اجاره کارخانه مواد شوینده شهرک صنعتی مامونیه
شناسه ملک :
PMF-03871

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار در جاده قدیم کرج 2000 متر
اجاره انبار در جاده قدیم کرج 2000 متر
شناسه ملک :
PMF-03865

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره کارگاه کابینت سازی
شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره کارگاه کابینت سازی
شناسه ملک :
PMF-03862

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 4,500,000 / ماه

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد
اجاره کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-03861

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 18,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

اجاره نمایندگی تعمیرگاه مجاز جاده مخصوص کرج
اجاره نمایندگی تعمیرگاه مجاز جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03853

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

متراژ تجاری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار جاده مخصوص کرج 4000 متر
اجاره انبار جاده مخصوص کرج 4000 متر
شناسه ملک :
PMF-03850

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن