امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
فروش ملك صنعتي و تجاري،خيابان پيروزي تهران
شناسه ملک :
PMF-00682

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
206 متر مربع

متراژ زمین :
206 متر مربع

متراژ تجاری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي خوارزمي، فروش ملك صنعتي
شهرك صنعتي خوارزمي، فروش ملك صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00667

قیمت :
تومان 235,000,000

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش كارخانه توليد قند، كرج
فروش كارخانه توليد قند، كرج
شناسه ملک :
PMF-00662

قیمت :
تومان 10,000,000,000

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار ، جاده قديم كرج
فروش انبار ، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00650

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
14,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز
شهرك صنعتي نصيرآباد، فروش كارخانه مواد غذايي
شهرك صنعتي نصيرآباد، فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00646

قیمت :
تومان 1,200,000,000

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,050 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي سپهر نظرآباد،فروش كارخانه مواد غذايي
شهرك صنعتي سپهر نظرآباد،فروش كارخانه مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00645

قیمت :
تومان 5,000,000,000

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
3,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
فروش كارگاه صنعتي،شهريار
شناسه ملک :
PMF-00624

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
435 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه چرم سازي،ورامين
فروش كارخانه چرم سازي،ورامين
شناسه ملک :
PMF-00622

قیمت :
تومان 2,500,000,000

متراژ سوله :
3,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش ملك صنعتي،اتوبان كرج
فروش ملك صنعتي،اتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00621

قیمت :
تومان 3,000,000,000

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش كارخانه پلاستيك سازي،ورامين
فروش كارخانه پلاستيك سازي،ورامين
شناسه ملک :
PMF-00619

قیمت :
تومان 1,600,000,000

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
36 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش ملك مناسب صنعتي و گلخانه،حسن آباد
فروش ملك مناسب صنعتي و گلخانه،حسن آباد
شناسه ملک :
PMF-00618

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

فروش كارخانه صنعتي،جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه صنعتي،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00617

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
7,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن