امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شهرك صنعتي خوارزمي فروش زمين بامجوز مواد غذايي
شناسه ملک :
PMF-00463

قیمت :
تومان 170,000,000

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شهرك صنعتي كاسپين موقعيت بي نظير
شناسه ملک :
PMF-00458

قیمت :
تومان 3,200,000,000

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شهرك صنعتي شورآباد،فروش چهارديواري
شناسه ملک :
PMF-00451

قیمت :
تومان 2,700,000,000

متراژ زمین :
30,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق
فروش كارخانه،  شهرك صنعتي خوارزمي
فروش كارخانه، شهرك صنعتي خوارزمي
شناسه ملک :
PMF-00449

قیمت :
تومان 400,000,000

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
فروش كارخانه توليد و ان و جكوزي اتوبان قزوين
شناسه ملک :
PMF-00441

قیمت :
تومان 15,000,000,000

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
6,000 متر مربع

متراژ اداری :
550 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
خرمشهر كارخانه توليدلوله پوليكا،مشاركت، فروش
شناسه ملک :
PMF-00432

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
12,500 متر مربع

متراژ اداری :
700 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
 شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شهرك صنعتي پرند،فروش كارخانه
شناسه ملک :
PMF-00426

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله، اسكلت فلزي شهرك صنعتي پايتخت
فروش سوله، اسكلت فلزي شهرك صنعتي پايتخت
شناسه ملک :
PMF-00419

قیمت :
تومان 550,000,000

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00384

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
 آزادگان مناسب تالار ، رستوران سنتي
آزادگان مناسب تالار ، رستوران سنتي
شناسه ملک :
PMF-00368

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، جاده قديم كرج
فروش كارخانه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00352

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00337

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن