امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

فروش كارگاه، جاده قديم كرج
فروش كارگاه، جاده قديم كرج
شناسه ملک :
PMF-00337

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه ، جاده مخصوص كرج
فروش كارخانه ، جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00334

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
4,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار،جاده مخصوص كرج
فروش انبار،جاده مخصوص كرج
شناسه ملک :
PMF-00330

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,600 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
صنايع شيميايي 50 كيلومتري تهران
شناسه ملک :
PMF-00328

قیمت :
تومان 1,200,000,000

متراژ سوله :
1,600 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش چهارديواري،  براتوبان كرج
فروش چهارديواري، براتوبان كرج
شناسه ملک :
PMF-00320

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,400 متر مربع

فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
فروش كارخانه، مواد غذايي قزوين
شناسه ملک :
PMF-00317

قیمت :
تومان 4,000,000,000

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
38,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار، اكازيون ميدان اعدام
فروش انبار، اكازيون ميدان اعدام
شناسه ملک :
PMF-00316

قیمت :
تومان 5,000,000,000

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
470 متر مربع

متراژ تجاری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، شهرك صنعتي جنت آباد
فروش كارخانه، شهرك صنعتي جنت آباد
شناسه ملک :
PMF-00315

قیمت :
تومان 1,300,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه، ميدان گمرك
فروش كارگاه، ميدان گمرك
شناسه ملک :
PMF-00311

قیمت :
تومان 6,000,000,000

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
1,460 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اشتهارد فروش زمين، 100000متر زمين صنعتي
اشتهارد فروش زمين، 100000متر زمين صنعتي
شناسه ملک :
PMF-00276

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ زمین :
100,000 متر مربع

برجاده شهريار به رباط كريم شاهد شهر
برجاده شهريار به رباط كريم شاهد شهر
شناسه ملک :
PMF-00270

قیمت :
تومان 1,200,000,000

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه، شهرك صنعتي شمس آباد
فروش كارخانه، شهرك صنعتي شمس آباد
شناسه ملک :
PMF-00253

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ سوله :
2,800 متر مربع

متراژ زمین :
4,020 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن