امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

فروش کارخانه شهرستان میانه
فروش کارخانه شهرستان میانه
شناسه ملک :
PMF-03660

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه غذایی و دارویی
فروش کارخانه غذایی و دارویی
شناسه ملک :
PMF-03659

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,900 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش انبار، کارگاه در شهرک صنعتی گلگون
فروش انبار، کارگاه در شهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PMF-03657

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
288 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
ناحیه صنعتی دهک صفادشت کارخانه غذایی
ناحیه صنعتی دهک صفادشت کارخانه غذایی
شناسه ملک :
PMF-03655

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,266 متر مربع

متراژ زمین :
3,375 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله بر اتوبان کرج
فروش سوله بر اتوبان کرج
شناسه ملک :
PMF-03653

قیمت :
تومان 8,500,000,000

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
فروش سوله پاکدشت ورامین
فروش سوله پاکدشت ورامین
شناسه ملک :
PMF-03652

قیمت :
تومان 950,000,000

متراژ سوله :
450 متر مربع

متراژ زمین :
618 متر مربع

متراژ اداری :
220 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه 10000 جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه 10000 جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03649

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
6,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
فروش کارخانه درشهرک استقلال جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-03648

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,200 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
2800 مترکارخانه شهرک صنعتی پرندک
2800 مترکارخانه شهرک صنعتی پرندک
شناسه ملک :
PMF-03644

قیمت :
تومان 1,400,000,000

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
2,800 متر مربع

فروش سوله 280 مترشهرک صنعتی گلگون
فروش سوله 280 مترشهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PMF-03643

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
220 متر مربع

متراژ زمین :
280 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
کارخانه صنعتی۲۰۰۰متر در آذربایجان شرقی،میانه
کارخانه صنعتی۲۰۰۰متر در آذربایجان شرقی،میانه
شناسه ملک :
PMF-03640

قیمت :
تومان 8,000,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
2,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
زمین صنعتی ۵۵۰۰ مترپاکدشت شهرک صنعتی جمال آباد
زمین صنعتی ۵۵۰۰ مترپاکدشت شهرک صنعتی جمال آباد
شناسه ملک :
PMF-03639

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن