امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

فروش 6250 متر زمین جاده مخصوص کرج
فروش 6250 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02545

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
6,250 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
فروش 1800 متر زمین جاده مخصوص کرج
فروش 1800 متر زمین جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PMF-02542

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
690 متر مربع

متراژ زمین :
1,800 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش 2900 متر زمین جاده مخصوصکرج
فروش 2900 متر زمین جاده مخصوصکرج
شناسه ملک :
PMF-02541

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
2,900 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش3221  متر زمین جاده مخصوص
فروش3221 متر زمین جاده مخصوص
شناسه ملک :
PMF-02540

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,789 متر مربع

متراژ زمین :
3,221 متر مربع

متراژ اداری :
1,033 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
کارگاه صنعتی بزرگراه بسیج
شناسه ملک :
PMF-02534

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ زمین :
240 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 5000 مترزمین كارخانه نان صنعتي
شناسه ملک :
PMF-02533

قیمت :
تومان 1,500,000,000

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

فروش 7200 متر زمین احمد آباد
شناسه ملک :
PMF-02531

قیمت :
تومان 3,000,000,000

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

فروش 1100مترزمین جاده ساوه
شناسه ملک :
PMF-02530

قیمت :
تومان 1,000,000,000

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
فروش 10000 متر زمین اسلامشهر
شناسه ملک :
PMF-02529

قیمت :
تومان 10,000,000,000

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 535 متر شهریار
شناسه ملک :
PMF-02527

قیمت :
تومان 550,000,000

متراژ سوله :
285 متر مربع

متراژ زمین :
535 متر مربع

متراژ اداری :
45 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش 600 متر زمین شهریار
شناسه ملک :
PMF-02526

قیمت :
تومان 400,000,000

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
برق سه فاز
فروش9000متر زمین سه راه آدران
شناسه ملک :
PMF-02525

قیمت :
تومان 9,000,000,000

متراژ سوله :
2,100 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن