امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

زمین 4 دیواری شهرك صنعتي سپهرنظراباد
شناسه ملک :
PMF-02285

قیمت :
تومان 390,000,000

متراژ زمین :
3,300 متر مربع

اکازیون در محدوده 7 کیلومتری تهران بدون واسطه
اکازیون در محدوده 7 کیلومتری تهران بدون واسطه
شناسه ملک :
PMF-02284

قیمت :
تومان 750,000,000

متراژ سوله :
105 متر مربع

متراژ زمین :
250 متر مربع

متراژ اداری :
75 متر مربع

متراژ تجاری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
کارگاه در شهرک صنعتی شکوهیه
شناسه ملک :
PMF-02282

قیمت :
تومان 150,000,000

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ زمین :
180 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج4256 متر
جاده مخصوص کرج4256 متر
شناسه ملک :
PMF-02262

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
5,620 متر مربع

متراژ زمین :
4,256 متر مربع

متراژ اداری :
1,080 متر مربع

متراژ تجاری :
370 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی فیروزکوه16000 متر
شناسه ملک :
PMF-02256

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
شهرک استقلال فروش4500 متر
شهرک استقلال فروش4500 متر
شناسه ملک :
PMF-02240

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,700 متر مربع

متراژ زمین :
4,500 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص کرج 900 متر
جاده مخصوص کرج 900 متر
شناسه ملک :
PMF-02238

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,150 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

متراژ تجاری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی خرمدشت 1000 مترصنعتي
شناسه ملک :
PMF-02220

قیمت :
تومان 2,200,000,000

متراژ سوله :
1,174 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شهرک صنعتی چرم شهر3800 متركارخانه توليدشيميايي
شناسه ملک :
PMF-02213

قیمت :
تومان 420,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فیروزکوه 20000 مترموادغذايي وآب معدني
شناسه ملک :
PMF-02212

قیمت :
تومان 5,000,000,000

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
20,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
فیروزکوه 11000 متركارخانه موادغذايي
شناسه ملک :
PMF-02211

قیمت :
تومان 7,000,000,000

متراژ سوله :
3,000 متر مربع

متراژ زمین :
11,000 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اندیشه شهريار2850 متر
شناسه ملک :
PMF-02208

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,850 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن