امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ تیر ۱۴۰۱
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

فروش کارخانه

صنعتی جاده مخصوص كرج 37000متر
صنعتی جاده مخصوص كرج 37000متر
شناسه ملک :
PMF-01887

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,700 متر مربع

متراژ اداری :
600 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص كرج900متر تجاري اداري
جاده مخصوص كرج900متر تجاري اداري
شناسه ملک :
PMF-01884

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,151 متر مربع

متراژ زمین :
900 متر مربع

متراژ اداری :
180 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه آجر
فروش کارخانه آجر
شناسه ملک :
PMF-01865

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
80,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
جاده مخصوص كيلومتر26فروش انبار
جاده مخصوص كيلومتر26فروش انبار
شناسه ملک :
PMF-01859

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز
کارخانه بویین زهرا
شناسه ملک :
PMF-01823

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
10,000 متر مربع

متراژ زمین :
50,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه شهرک صنعتی نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-01819

قیمت :
تومان 4,200,000,000

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

متراژ اداری :
380 متر مربع

امکانات :
آب شهری
كارخانه  صنعتي شهرك صنعتي ايوانكي
كارخانه صنعتي شهرك صنعتي ايوانكي
شناسه ملک :
PMF-01813

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
575 متر مربع

متراژ زمین :
1,325 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش كارگاه برجاده قديم مناسب نمايندگي
فروش كارگاه برجاده قديم مناسب نمايندگي
شناسه ملک :
PMF-01786

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
520 متر مربع

متراژ اداری :
70 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه
فروش کارخانه
شناسه ملک :
PMF-01785

قیمت :
تومان 1,000,000,000

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه واقع در منطقه صنعتی کهریزک 5 دقیقه فاصله با مترو
فروش کارخانه واقع در منطقه صنعتی کهریزک 5 دقیقه فاصله با مترو
شناسه ملک :
PMF-01779

قیمت :
تومان 800,000,000

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
كارخانه موادغذایی
كارخانه موادغذایی
شناسه ملک :
PMF-01777

قیمت :
تومان 5,700,000,000

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,300 متر مربع

متراژ اداری :
280 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش كارخانه شيشه دوجداره
شناسه ملک :
PMF-01775

قیمت :
تومان 2,000,000,000

متراژ سوله :
1,130 متر مربع

متراژ زمین :
7,200 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن